IranSysAdmin.Com - سیاست حفظ اسرار

این سیاست توضیحی است برای “IranSysAdmin.Com” همراه با شرکت وابسته (در سطور بعد به عنوان “ما”, “IranSysAdmin.Com”, “https://www.iransysadmin.com” یاد خواهد شد) و phpBB (در سطور بعد “آن‌ها”, “phpBB نرم افزار”, “www.phpbb.com”, “phpBB گروه”, “phpBB تیم”) که چگونه اطلاعات شما را جمع آوری میکنند. .(در سطور بعدی به عنوان “اطلاعات شما” یاد خواهد شد)

اطلاعات شما به دو روش جمع آوری میشوند، اول،جست‌وجو در “IranSysAdmin.Com” موجب ایجاد کوکی هایی میشود که فایل‌های کوچکی هستند و به به فایل‌های موجود مرورگرتان بارگیری میشوند. دو کوکی اول فقط حاوی هویت شما میباشند .(در سطور بعدی به عنوان “user-id” یاد خواهد شد) و هویت نشستی بی هویت. (در سطور بعدی به عنوان “session-id” یاد خواهد شد), به صورت خودکار توسط phpBB فراهم شده است. کوکی سوم هنگام جست‌وجوی موضوعات “IranSysAdmin.Com” ایجاد میشود و اطلاعاتی از قبیل مشخص کردن موضوعات خوانده شده را ذخیره میکنند.

ممکن است نرم افزار phpBB در حین جست‌وجوی “IranSysAdmin.Com” ،کوکی های خارجی هم ایجاد کند. با این وجود این کوکی ها خارج از حوزه این سند که صفحات ایجاد شده توسط phpBB را پوشش میدهد،قرار دارند. راه دوم جمع آوری اطلاعات از شما،اطلاعاتی است که شما به ما ارسال میکنید. این اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشد و همچنین محدود به این اطلاعات نیستند : ارسالات کاربران بی هویت (در سطور بعدی به عنوان “پست‌ها بی هویت” یاد خواهد شد), ثبت نام در “IranSysAdmin.Com” (در سطور بعدی به عنوان “حساب شما” یاد خواهد شد.) و پست‌هایی که توسط شما و بعد از ثبت نام و ورود ایجاد میشوند. .(در سطور بعدی به عنوان “پست‌های شما” یاد خواهد شد)

حساب شما داری هویت منحصر به فردی است. (در سطور بعد به عنوان “نام کاربری شما” یاد خواهد شد.)، گذرواژهی (در سطور بعدی به عنوان “yگذرواژه شما”یاد خواهد شد.) و ایمیلی شخصی و معتبر. (در سطور بعدی به عنوان “ایمیل شما” یاد خواهد شد) اطلاعات حساب شما در “IranSysAdmin.Com” توسط نرم افزار حفاظت از اطلاعات شرکتی که ما را میزبانی میکند،حفاظت میشود. این حفاظت شامل نام کاربری،گذرواژه،ایمیل و سایر اطلاعات اجباری و اختیاری در حین ثبت نام در “IranSysAdmin.Com” میشود. در هر موردی می‌توانید انتخاب کنید که کدام اطلاعات به عموم نمایش داده شود و کدام یک به عموم نمایش داده نشود. و همچنین می‌توانید از حساب خود ایمیل های تولید شده در نرم افزار phpBB را شخصی سازی کنید.

گذرواژه شما کدگذاری میشود. (هش(hash) یک طرفه) بنابر این گذرواژه وارد شده همواره امن می‌باشد. با این وجود،توصیه میشود که از یک گذرواژه در چند وبسایت استفاده نکنید. گذرواژه به معنی دسترسی به حسابتان در “IranSysAdmin.Com” می‌باشد، بنابر این از گذرواژه خود محافظت کنید،هیچکس تحت هیچ شرایطی در “IranSysAdmin.Com”, phpBB یا هر وبسایت دیگری مجاز به پرسیدن گذرواژه شما نیست. اگر گذرواژهتان را فراموش کردید،بر روی لینک “گذرواژه‌ام را فراموش کرده ام” که توسط نرم افزار phpBB تهیه شده است،کلیک کنید. این بخش از شما نام کاربری و ایمیلتان را خواهد خواست تا نرم افزار phpBB بتواند گذرواژه جدیدی به شما ارسال کند و حسابتان دوباره در دسترس قرار بگیرد.